Maak een afspraak voor een presentatie bij uw studiegroep of voor een bedrijfsbezoek bij één van onze klanten.

Emissiearm en rijk aan voordelen

Kopros is de rendabele kringloop oplossing voor effectieve reductie van ammoniakemissies,

die ook diergezondheid en bodemvruchtbaarheid bevordert met lagere voerkosten tot gevolg.

Voordelen van Kopros

Wat is Kopros

Kopros is een microbiologische oplossing die de kringloop en productie op melkveehouderijbedrijven bevordert. Naast vele bedrijfsvoordelen leidt de toepassing van Kopros tevens tot de grootste reductie van ammoniakemissies.

De mest wordt bij de toepassing van Kopros geïnoculeerd met bacteriën en schimmels die ook in landbouwbodems verantwoordelijk zijn voor de afbraak van plantresten en dierlijke mest, de transformatie van organische stof in stabiele humus en de kringloop van mineralen.

Door een speciale methode van de toepassing worden de groei en activiteit van bacteriën en schimmels gestimuleerd, waarbij ze het biologische evenwicht in mest veranderen zodat de vorming van ammoniak en daarmee emissies worden voorkomen. De bacteriën en schimmels van Kopros stimuleren de microbiologie in drijfmest en stalmest tot effectieve mineralisatie en humificatie van de mest, die daardoor geschikter wordt voor de bemesting van weilanden en akkers.

Met Kopros biologisch getransformeerde mest kent ook bij aanwending veel minder emissies en stankoverlast. De mest met haar rijke microbiologie stimuleert het bodemleven en dit actieve bodemleven stimuleert op haar beurt de plantengroei. Actief divers bodemleven met beperking van kunstmest dragen zorg voor hogere gewasopbrengsten en een hogere kwaliteit van de gewassen.

Hogere gewasopbrengsten betekenen besparing op aan te kopen voer. En hogere kwaliteit van ruwvoer betekenen een betere vertering en een betere gezondheid voor dieren. Samen maken deze de toepassing van Kopros een rendabele oplossing voor de reductie van emissies.

Met de toepassing van Kopros worden emissies van ammoniak zonder dure stalaanpassingen gereduceerd met 50% tot 80%, afhankelijk van de bedrijfsintensiteit en bedrijfsmanagement. De maandelijkse toepassing van Kopros op stalvloeren brengt microbiologie in mest effectief in de gewenste balans. Hierdoor wordt de vorming van ammoniak beperkt en krijgen bacteriën die infecties veroorzaken minder kansen om zich te ontwikkelen. Het stalklimaat verbetert en dieren hebben doorgaans minder last van ontstekingen, wat de productie en de kwaliteit van melk ten goede komt.

Kopros werd ontwikkeld door een Zwitserse bioloog en wordt in Zwitserland reeds vele jaren toegepast bij enkele honderden melkveehouders, varkenshouders en pluimveehouders. Sinds 2 jaar wordt het ook toegepast op een melkveehouderij in Oirschot, waar de boer en metingen bovenstaande resultaten bevestigen. U kunt deze proefboerderij bezoeken om zelf de verschillen in de stal te ervaren en bij de boer naar de andere resultaten te informeren.

Vul het formulier in voor meer informatie of om een afspraak te maken voor een bedrijfsbezoek:

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.