Maak een afspraak voor een presentatie bij uw studiegroep of voor een bedrijfsbezoek bij één van onze klanten.

Gezonder stalklimaat

De door Kopros verlaagde emissies van ammoniak en daarmee lagere concentraties van dit gas zijn ook voordelig voor de dieren in de stal. Bij hogere concentraties werkt ammoniak irriterend op de luchtwegen, wat kan leiden tot ontstekingen. Jongere dieren hebben hier al snel last van, vooral wanneer zij gehuisvest zijn in oudere stallen met minder ventilatie. Met minder last van ammoniak en zonder long- of luchtwegontstekingen groeien zij sneller en daarmee wordt bespaard op ziektekosten en opfokkosten in het algemeen. Bovendien heeft goede gezondheid in de opfok ook lange termijn voordelen voor de gezondheid later als melkkoe.

Naast beperking van ammoniak heeft Kopros ook een controlerend effect op de ontwikkeling van bacteriën in de stal. De ontwikkeling door Kopros van een sterke positieve bacteriebezetting op stalvloeren of in de pot beperkt de mogelijkheden voor pathogene bacteriën om zich te ontwikkelen. Door natuurlijke competitie nemen hun aantallen af en daarmee de problemen die zij kunnen veroorzaken, zoals ontstekingen aan poten en uiers. Dit vertaalt zich naast de reductie van behandelingen en medische kosten ook in productiviteit en opbrengst, omdat zonder ontstekingen meer energie voor melkproductie overblijft.

En niet in de laatste plaats zijn lage ammoniakconcentraties en minder pathogene bacteriën ook gezonder voor de boer en anderen die een groot deel van hun tijd in stallen doorbrengen.