Maak een afspraak voor een presentatie bij uw studiegroep of voor een bedrijfsbezoek bij één van onze klanten.

Veilige werkomgeving

De huidige toegestane maatregelen voor emissiereductie van ammoniak zijn allen gebaseerd op scheiding van urine en mest en afsluiting van de kelders waarin mest wordt opgeslagen, meest met dichte betonnen vloeren met een systeem van afsluitende kleppen. Hoewel ze nooit volledig afsluiten beperken ze de zuurstofuitwisseling met een meer anaerobe mest tot gevolg. In deze anaerobe mest kunnen grote hoeveelheden methaan (CH4) en waterstofsulfide (H2S) zich vormen en men ziet vaak grote bellen gas op het mestoppervlak. Methaan is ook het hoofdbestanddeel van aardgas en uiterst brandbaar en explosief. Waterstofsulfide is een giftig gas dat erg corrosief en ook brandbaar is. Corrosief bij waterstofsulfide wil zeggen dat het beton afbreekt en bij waterzuiveringen is men altijd erg bedacht op dit gas, omdat het de infrastructuur afbreekt.

Bij de toepassing van Kopros is de mest minder anaerobe en worden naast de emissie van ammoniak ook de vorming van methaan en waterstofsulfide voorkomen. Bovendien bestaat er geen behoefte om gassen op te slaan onder dichte vloeren. Dit maakt de situatie in de stal een stuk veiliger terwijl ook buiten de stal geen risico’s bestaan bij bijvoorbeeld het mixen van de mest. Door de omzettingen onder invloed van Kopros komt in de mest nauwelijks methaan voor en dus kunnen er ook geen wolken ontstaan met dit bedwelmende gas, terwijl men hier doorgaans erg voor moet uitkijken en er jaarlijks fatale ongelukken mee gebeuren.

De toepassing van Kopros zorgt dus niet alleen voor een gezondere situatie voor dieren en boer, maar ook voor een veiligere situatie.