Maak een afspraak voor een presentatie bij uw studiegroep of voor een bedrijfsbezoek bij één van onze klanten.

Visie

NOVUS AgroEcology zet zich in om de landbouw te helpen verduurzamen, op een manier die voor boeren ook financieel duurzaam is. Ecologische landbouw waarbij een goede boterham verdiend kan worden. Met minder emissies en uitbanning van gif en chemicaliën en gericht op het stimuleren van leven en gezondheid in plaats van het bestrijden van onkruid en ziekten. Werken met de natuur is in onze ogen een betere optie dan deze voortdurend te onderdrukken. Daarom richten wij ons op het aanpakken van de oorzaken van problemen in plaats van het bestrijden van symptomen en bedenken wij oplossingen die geen nadelige neveneffecten kennen.

Daarbij zijn bacteriën en schimmels onze grootste bondgenoten en niet zozeer een bedreiging. Mensen en dieren zijn voor voeding afhankelijk van verteringsprocessen door bacteriën en datzelfde geldt voor planten. Bovendien spelen bacteriën een belangrijke rol in ons immuunsysteem en de bescherming tegen ziekten en dat geldt eveneens voor planten en dieren en voor de rol van bacteriën en schimmels in de bodem.

In een handjevol aarde zitten meer micro-organismen dan er mensen zijn op deze planeet. Organismen die over miljarden jaren ontwikkelden en ongeëvenaard zijn in hun diversiteit en nuttige bijdragen. Als we dit zouden stimuleren en in balans brengen in plaats van voortdurend natuurlijke evenwichten te verstoren, zouden planten optimaal ontwikkelen zonder last van schimmels, ziekten en plagen en dieren en wijzelf gezonder eten en gezonder leven.

In deze tijd van bewustwording van klimaatverandering en milieuvervuiling willen wij graag de aandacht vestigen op de oplossingen die de landbouw kan bieden. Met Kopros laten we zien dat de melkveehouderij emissies van ammoniak op een natuurlijke wijze drastisch kan verlagen en zo een belangrijke bijdrage kan leveren aan de oplossing van het stikstofprobleem. Wellicht dat een vergoeding door veroorzakers van de andere helft van dit probleem op zijn plaats zou zijn. Dat zou de omschakeling zeker kunnen versnellen en het probleem sneller oplossen.

En ook voor de beperking van klimaatverandering biedt de landbouw wellicht de belangrijkste mogelijkheden voor oplossingen. Met een omschakeling van het gebruik van agrochemie naar de optimalisatie van bodembiologie kunnen naast de productie van voldoende gezond voedsel grote hoeveelheden CO2 duurzaam in de bodem worden vastgelegd. Bij maximale fotosynthese van planten worden uit CO2 grote hoeveelheden organische verbindingen gevormd en de grond in gepompt, waar ze door micro-organismen in effectieve organische stof worden getransformeerd. Een natuurlijk proces met een efficiëntie die wij op geen enkele manier technisch kunnen benaderen. Met een waardevolle uitkomst waar iedereen baat bij heeft en boeren wat ons betreft een vergoeding voor verdienen.

Onze oplossingen Kopros en Geolife voor landbouw zonder chemie ontvingen het label “Efficient Solution” van de Solar Impulse Foundation, de stichting achter de unieke vlucht rond de wereld met een vliegtuig voortbewogen op enkel zonne-energie. De Solar Impulse Foundation beoordeelde Kopros en Geolife als rendabele oplossingen voor schone economische groei die het klimaat en milieu niet schaadt.