Maak een afspraak voor een presentatie bij uw studiegroep of voor een bedrijfsbezoek bij één van onze klanten.

Toepassing

Kopros wordt één keer in de 4 weken toegepast op stalvloeren of op het strobed van potstallen of vrijloopstallen. Het product optimaliseert de ontwikkeling van de gewenst microbiologie voor emissiereductie en de controle van pathogene bacteriën, maar verliest invloed ten aanzien van de continu aanvullende mestproductie. Daarom moet de toepassing iedere 4 weken herhaald worden.

De mest wordt bij deze toepassing van Kopros geïnoculeerd met bacteriën en schimmels die ook in landbouwbodems verantwoordelijk zijn voor de afbraak van plantresten en dierlijke mest, de transformatie van organische stof in stabiele humus en de kringloop van mineralen, die daardoor geschikter wordt voor de bemesting van weilanden en akkers.

Met Kopros biologisch getransformeerde mest kent ook bij aanwending veel minder emissies en stankoverlast. De mest met haar rijke microbiologie stimuleert het bodemleven en dit actieve bodemleven stimuleert op haar beurt de plantengroei. Actief divers bodemleven met beperking van kunstmest dragen zorg voor hogere gewasopbrengsten en een hogere kwaliteit van de gewassen.

Hogere gewasopbrengsten betekenen besparing op aan te kopen voer. En hogere kwaliteit van ruwvoer betekenen een betere vertering en een betere gezondheid voor dieren. Samen maken deze de toepassing van Kopros een rendabele oplossing voor de reductie van emissies.

Kopros wordt aangeboden als een dienstverlening, waarbij iedere 4 weken één of enkele medewerkers van NOVUS AgroEcology of haar partners de toepassing bij u in de stal komen toepassen. U heeft er dus geen omkijken naar en tegelijkertijd wordt de kwaliteit van de toepassing gewaarborgd onafhankelijk van drukte van het moment.