Maak een afspraak voor een presentatie bij uw studiegroep of voor een bedrijfsbezoek bij één van onze klanten.

Vul het formulier in voor een bezoek aan onze proefboerderij!

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Proefboerderij

Kopros wordt in Zwitserland reeds vele jaren toegepast bij enkele honderden veehouders. Sinds de zomer van 2019 wordt Kopros toegepast op onze proefboerderij in Nederland, een melkveehouderij in Oirschot met rond 180 melkkoeien en vaarzen. Hier worden twee stallen met melkkoeien en vaarzen, een stal met kalveren en een potstal met droogstaande melkkoeien en vaarzen en hoogdrachtige pinken behandeld. De melkkoeien en vaarzen staan hier jaarrond op stal in meerdere ligboxenstallen met traditionele betonnen roostervloeren. De kalveren (tot 6 maanden) staan op stro en op roosters en blijven ook jaarrond binnen. Het oudere jongvee wordt een groot deel van het jaar beweid.

In de stallen met melkkoeien en vaarzen ruikt het nu naar koeien en voer. Mest ruik je er nauwelijks en de stekende geur van ammoniak is helemaal verleden tijd. Het productieniveau van de aanwezige melkkoeien in hun lactatieperiode ligt tegen 11’000 kilogram per dierplaats over 365 dagen. In de stallen worden ammoniakemissie realtime gemonitord met sensoren. Het emissieniveau komt hier gemiddeld op 5,5 kg per dierplaats op jaarbasis. Dat is beduidend lager dan de veronderstelde emissie van 13 kg wanneer geen emissie verlagende maatregelen of technieken worden toegepast en nog lager dan gebruikelijke emissieniveau’s behorende bij deze productiviteit.

Zie Voorkoming van ammoniakemissies

In de oudere stal met een gering volume en beperkte ventilatie waarin de jonge kalveren zijn gehuisvest, verbeterde het klimaat enorm en daarmee ook de gezondheid van de dieren die sindsdien geen luchtwegproblemen meer hebben en sneller groeien. In de potstal heerst een goed klimaat zonder stank of ammoniak en met serene rust van droogstaande koeien en vaarzen. Bij het uitmesten van deze stal viel de geringe stank ook op in vergelijking tot het verleden net als het aanzienlijk drogere stro. En ook bij het oppompen van drijfmest uit kelders van de ligboxenstallen valt de afwezigheid van stank op, net als bij de bemesting van weilanden in vergelijking tot weilanden van andere boeren in de buurt met onbehandelde mest.

De gezonde getransformeerde mest in combinatie met beperking van het gebruik van kunstmest dragen hier bij aan een positieve ontwikkeling van het bodemleven en de verbetering van bodemvruchtbaarheid. Sinds de toepassing van deze gezondere mest en minder kunstmest worden goede oogsten van gras en maïs behaald met goede voedingswaarden, hogere kwaliteit en een hoger droge stofgehalte. En sinds deze gras en maïs als ruwvoer aangewend worden, kon behoorlijk op krachtvoer worden bespaard.

U kunt deze proefboerderij bezoeken om zelf de verschillen in de stal te ervaren en bij de boer naar de andere resultaten te informeren.

Een blik in de proefboerderij

Kom het zelf ervaren. Onze boer ligt graag zijn voordelen en ervaringen toe.