Maak een afspraak voor een presentatie bij uw studiegroep of voor een bedrijfsbezoek bij één van onze klanten.

Optimale circulaire melkveehouderij

Met de toepassing van Kopros wordt de natuurlijke vertering van mest door bodem-micro-organismen reeds in de stal gestart en grotendeels voltooid. Deze rijpe mest stimuleert bodemleven en plantengroei vanaf het moment dat zij wordt verspreid. Hierdoor is steeds minder kunstmest nodig voor de bemesting in het voorjaar, terwijl toch hoge gewasopbrengsten behaald worden.

Met de sterke reductie van kunstmest verzuurt de bodem ook minder en is bekalken niet meer nodig. Zonder verzurende kunstmest en basische kalk kan het bodemleven zich beter ontwikkelen. Deze brengt op haar beurt de bodem in een natuurlijk evenwicht met een neutrale pH en veel energie. De activiteit van het bodemleven en de plantengroei die zij stimuleert verhogen de organische stof in de bodem en verbeteren de bodemstructuur met agglomeratie van zand met organisch stof en vele poriën. Hierdoor kan water gemakkelijker infiltreren en wordt ook meer water vastgehouden.

Voedingsstoffen worden in een bodem met uitbundig en divers actief bodemleven beter beschikbaar gemaakt. Zo worden meer mineralen uit een groter deel van de bodem vrijgemaakt en naar plantenwortels getransporteerd en worden simpele mineralen getransformeerd in complexere moleculen die door de plant worden opgenomen en als bouwstenen worden gebruikt. Hierbij is tevens minder water nodig voor de opname van de voedingsstoffen en is men dus minder afhankelijk van regelmatige regenval of irrigatie.

Gras, maïs en andere gewassen die op deze wijze evenwichtig door het bodemleven gevoed worden, nemen meer mineralen op en vormen betere kwaliteit suikers, eiwitten en andere stoffen zoals bijvoorbeeld vitaminen. Ze zijn daarom beter bestand tegen plantziekten, maar vormen ook gezonder voer voor dieren. Voer met betere kwaliteit eiwitten, zetmeel en suikers wordt ook beter verteerd en rijkdom aan mineralen en andere stoffen dragen bij aan een betere gezondheid van de dieren. Dieren hebben hierdoor minder klachten en produceren meer melk en vlees van hoge kwaliteit.

De betere vertering van evenwichtig ruwvoer met een betere kwaliteit van voedingsstoffen betekenen naast maximale productie van hoge kwaliteit melk tevens een betere kwaliteit mest. En ook de gezondheid van dieren draagt hieraan bij, omdat minder medicijnen nodig zijn en hiervan ook minder restanten in de mest achter blijven. Een gezondere mest voor een optimale kringloop.